Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

pörsü|mek

pozisyon

Fr position konum, durum Lat positio Lat ponere, posit- koymak +()tion

pozitif

Fr positif müspet, olumlu OLat positivus 1. gramerde olumlu önerme, 2. mantıkta veri Lat ponere, pos- koymak +()tiv°

pozitivizm

Fr positivisme bilginin müspet olgu ve gözleme dayandığını savunan felsefi görüş (İlk kullanım: 1830 Auguste Comte, Fr. filozof.)

pöçük

Erm boçig պոչիկ z [küç.] kuyrukçuk Erm boç պոչ zkuyruk (Kaynak: Acar sf. 4.98)

pöhrenk

Erm poğrag/poğrank փողրակ/փողրանք zsu kanalı, oluk (Kaynak: AcarK sf. 1077.)Erm poğ փող zboru (Kaynak: Acar sf. 4.512.)

pörsü|mek

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
porsumak, porsuyup çürümek: Decrepitum esse. [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
porsumak: Gevşeyip buruşmak veya sarkmak. [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
pörsümek, pörsük.

<< TTü porsu- buruşmak <? ETü boz

 boz

Not: TDK1 sf. (1945) öncesinde daima kalın sesli dizisi görülür.

Benzer sözcükler: pörsük


02.07.2015
pörtle|mek

onom pört patlama ve dışarı fırlama sesi

pösteki

Fa pōst پوست z

pötibör

Fr petit-beurre bir tür bisküvi § Fr petit küçük Fr beurre tereyağı (<< Lat butyrum a.a. )

pötifur

Fr petits four küçük pasta veya hamur işi § Fr petit küçük Fr four fırın, fırın işi (<< Lat furnus fırın )

pötikare

Fr petit-carreau damalı kumaş deseni § Fr petit küçük Fr carreau kare