Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

oral

optimum

Fr optimum [n.] en iyi, ehven, evla Lat optimus a.a. Lat *opere, opt- seçmek, tercih etmek +im°

opus

YLat opus klasik müzikte eser Lat opus, oper- iş, eser << HAvr *op-es- HAvr *op-1 emek vermek, mahsul elde etmek

or(o)+

Fr/İng oro+ [bileşiklerde] dağ EYun óros όρος zdağ EYun órnymi yükselmek, kalkmak

ora

TTü ol işaret sıfatı ve zamiri +rA

orak

<< ETü orġak ot biçme aleti ETü or- biçmek +(g)Ak

oral

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, 1961]
oral: Ağızdan. Sözlü.

Fr oral ağza ilişkin Lat oralis a.a. Lat os, or- ağız +al° << HAvr *ōs- ağız

Bu maddeye gönderenler: oratoryo


19.02.2018
oralet

marka Oralet Eczacıbaşı Holding'e ait meşrubat konsantresi markası (İlk kullanım: 1962.)

oran

≈ ETü orum kesim, tutam ETü or- kesmek

orangutan

Fr orangoutan Malaya ve Sumatra bölgesine mahsus bir tür maymun Malay orang utan orman adamı

orantı

TTü oran +(In)tI

oratoryo

İt oratorio 1. dua yeri, şapel, 2. dini içerikli koral yapıt << OLat oratorium dua yeri Lat orare konuşmak, dil dökmek, dua etmek +()torium Lat os, or- [den.] ağız