*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,124 madde altında toplam 31,501 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2476 adet kelime arandı.
Son arananlar: Muhrip, haydi, Polis, orak, Kvam.

Son güncelleme: 18 Ekim 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr option tercih, seçim Lat optio Lat optare [den.] tercih etmek, seçmek +()tion Lat optus seçim, tercih << HAvr *op-2 a.a.

Fr/İng opto+ [bileşiklerde] göz EYun ōps, opt- ώψ zgöz ≈ EYun ʰoráō, op- οράω zgörmek +(t)° HAvr *okʷ- a.a.

Fr optique göze veya görmeye ilişkin EYun optikós οπτικός za.a.

Fr optimiste iyimser, her şeyin en iyisi olduğuna inanan (İlk kullanım: Leibniz, Alm. filozof (1646-1716).) Lat optimus en iyi +ist°

Fr optimiser [den.] en iyi duruma getirmek Lat optimus en iyi +ise-

Fr optimum [n.] en iyi, ehven, evla Lat optimus a.a. Lat *opere, opt- seçmek, tercih etmek +im°

YLat opus klasik müzikte eser Lat opus, oper- iş, eser << HAvr *op-es- HAvr *op-1 emek vermek, mahsul elde etmek

ora

TTü ol işaret sıfatı ve zamiri +rA

<< ETü orġak ot biçme aleti ETü or- biçmek +(g)Ak

Fr oral ağza ilişkin Lat oralis Lat os, or- ağız +al° << HAvr *ōs- ağız

marka Oralet Eczacıbaşı Holding'e ait meşrubat konsantresi markası (İlk kullanım: 1962.)

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.