*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,102 madde altında toplam 31,142 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5708 adet kelime arandı.
Son arananlar: önerge, demet, öneri, optik, monogam, .

Son güncelleme: 17 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr opportunisme fırsatçılık 1876 Rochefort, Fr. yazar. Fr opportun uygun, elverişli +ism-Lat opportunus limana doğru esen (rüzgâr), elverişli Lat opportare uygun olmak Lat ob+portus liman +are

Fr opposition zıtlık, muhalefet Lat oppositio a.a. Lat opponere, oppos- karşı gelmek, karşı koymak +ionLat ob+ponere, pos- koymak

Fr option tercih, seçim Lat optio Lat optare [freq.] tercih etmek, seçmek +ionLat *opere, opt- a.a. << HAvr *op-2 a.a.

Fr/İng opto+ [bileşiklerde] göz EYun ōps, opt- ώψ, οπτ- zgöz +ik-≈ EYun ʰoráō, op- οράω, oπ- zgörmek +sisHAvr *okʷ- a.a.

Fr optique göze veya görmeye ilişkin EYun optikós οπτικός za.a.

Fr optimiste iyimser, her şeyin en iyisi olduğuna inanan Leibniz, Alm. filozof (1646-1716). Lat optimus en iyi +ist-

Fr optimiser en iyi duruma getirmek Lat optimus en iyi

Fr optimum [n.] en iyi, ehven, evla Lat optimus a.a. Lat *opere, opt- seçmek, tercih etmek +imus

YLat opus klasik müzikte eser Lat opus, oper- iş, eser << HAvr *op-es- HAvr *op-1 emek vermek, mahsul elde etmek

ora

TTü ol işaret sıfatı ve zamiri +rA

<< ETü orġak ot biçme aleti ETü or- biçmek +gAk

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.