*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3064 adet kelime arandı.
Son arananlar: Alevi, kanon, anafilaksi, kesif, miktar, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

TTü ol- +gI

<< ETü olġun olmuş, yetişkin ETü ol- +gIn

Fr/İng oligo+ [bileşik adlarda] az, azınlık EYun olígos ολίγος zaz

Fr oligarchie azınlık iktidarı, yönetici azınlık Aristoteles, Yun. filozof (MÖ 384-322).

İng oligopoly az sayıda şirket tarafından kontrol edilen piyasa 1933 Edward Chamberlin, Amer. iktisatçı. § EYun olígos ολίγος zaz EYun pōlíon πωλίον zsatıcı EYun pōléō πωλέω zsatmak

Fr olympiade 1. Eski Yunan'da dört yılda bir yapılan yarışlar, 2. bunlara benzetilerek 1896'da tesis edilen uluslararası oyunlar EYun olympiás, olympiad- ολυμπιάς, ολυμπιαδ- zOlympia kentinde yapılan spor müsabakaları öz Olympia Eski Yunanistan'da bir kent

İt volta dönme, dolaşma, gidip gelme

<< ETü oluk içi oyulmuş kütük << ETü *oyluk <? ETü oyul- +Uk

YTü olum +lITTü ol- +Im

TTü ol- +Iş-

om

<< TTü om kemik başı, özellikle uyluk kemiğinin yuvarlak ucu <? ETü oy- +Im

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.