olabilite

okutman

TTü okut- +mAn

oküler

Fr oculaire 1. göze ait, göze ilişkin, 2. mikroskopun göze yakın olan camı Lat oculus göz +ari° << HAvr *okʷ-olo- a.a. HAvr *okʷ- görmek

okült

Fr occulte büyüye ve doğaüstü güçlere ilişkin Lat occultus [pp.] gizli, örtülü Lat occulere gizlemek, örtmek, kapatmak +()t° Lat ob+ cēlare a.a. << HAvr *kel-2 a.a.

okyanus

Ar uḳyānūs اوقيانوس zdünyayı çevreleyen büyük deniz EYun ōkeanós ωκεανός za.a.

ol|mak

<< ETü bol- olmak

olabilite

"olabilirlik" [ Ekşi Sözlük, 1999]
olability: hedebility tarzı ingilizce kelimeler ile olmak kökünün bir kâsede çırpılması ve o eşsiz tat...

§ TTü ol- İng +ability olabilirlik ifade eden ek

 ol-

Not: İngilizce +ability ekiyle yapılan Türkçe kelimeler 1990'lardan itibaren görülmektedir.


13.01.2018
olağan

TTü ol- +(g)An

olağanüstü
olanak

TTü ol- +AnAk

olası

TTü ola (dilek kipi) +sI

olay

TTü ol- +(g)Ay