*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,102 madde altında toplam 31,142 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5709 adet kelime arandı.
Son arananlar: ekmek, misil, silk-, Küspe, ora, .

Son güncelleme: 17 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr monisme bir felsefi akım, bircilik EYun mónos μόνος ztek, bir +ism-

Fr monogame tek eşli EYun monogamós μονογαμός za.a.

Fr monographie tek konu hakkında akademik çalışma

Fr monogramme tek harften oluşan imza, özellikle Napolyon'un kullandığı N harfi

İng monokini üstsüz bikini

Fr monocle tek gözlük § EYun mónos μόνος ztek Lat oculus göz

Fr monoxyde tek oksijen atomu içeren

Fr monolithe yekpare taştan yapma şey, özellikle dikilitaş EYun monólithos μονόλιθος ztektaş, a.a.

Fr monologue (tiyatroda) tek kişilik konuşma EYun monólogos μονόλογος ztek - konuşan

Fr monopole tekel, tek satıcı EYun monopolíon μονοπολίον za.a. § EYun mónos μόνος ztek EYun pōléō πωλέω zsatmak +ion2<< HAvr *pel-5 satmak

Fr monocyte tek hücreli

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.