*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 128 adet kelime arandı.
Son arananlar: yılış-, iştiyak, ha, okyanus, yıldız, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar matāˁ متاع z [#mtˁ] kullanım eşyası, satılan eşya Ar mataˁa متع zalıp götürdü, kullandı

Fr métabolisme besinlerin organizma tarafından özümsenmesi süreci EYun metabolḗ μεταβολή zdeğişme, alıp verme, mübadele EYun metabállō μεταβάλλω zçevirmek, değiştirmek, değişmek EYun meta+bállō, bol- βάλλω, βολ- zatmak

Fr métaphysique fizik ötesi, doğa ötesi EYun metaphysiká μεταφυσικά zFizik-ötesi, Aristoteles'in bir kitabının adı EYun meta+physiká φυσικά zdoğa bilimi

Fr métaphore İng metaphor simgesel anlatım EYun metaphorá μεταφορά z1. transfer, başkalaşım, 2. retorikte bir sözcüğü doğal anlamı dışında kullanma, anlam kaydırması EYun metaphérō μεταφέρω zdeğiştirme, taşıma, başkalaştırma EYun meta+phérō φέρω ztaşımak, götürmek

Fr métal maden << Lat metallum a.a. EYun métallon μέταλλον za.a. EYun metalláō μεταλλάω zaramak, peşinden gitmek EYun meta+alláō αλλάω z

Fr metallurgie maden eritme ve arıtma işlemleri

Fr métamorphose başka şekle girme, dönüşme EYun metamórphosis μεταμόρφοσις za.a. EYun meta+morphéō μορφέω zbiçim almak +sis

Fr méthane kimyada bir gaz Fr méthyle

Ar matāna(t) متانة z [#mtn faˁāla(t) msd.] güçlü ve sağlam olma, berklik, dayanıklılık Ar matīn متن zsağlam, dayanıklı

Fr métastase kanserin vücutta başka yere sıçraması EYun metástasis μετάστασις zyer değiştirme, transfer EYun meta+ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- zdurmak +sis

Fr métathèse dilbilimde göçüşme (bir kelimede iki sesin karşılıklı olarak yer değiştirmesi) EYun metáthesis μετάθεσις zdiğeri yerine koyma EYun meta+thésis θέσις zkoyma

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.