*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,089 madde altında toplam 30,970 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3913 adet kelime arandı.
Son arananlar: madrabaz, Madrabaz, trüf, lapa, klorak, .

Son güncelleme: 12 Ocak 2016

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar mamlaka(t) مملكة z [#mlk mafˁala(t) iz/m.] sahip olunan şey, mülk, krallık, ülke, devlet ≈ Ar milk/mulk ملك/مُلك za.a.

Ar mamlūk مَملوك z [#mlk mafˁūl mef.] sahip olunan şey, kul Ar malaka مَلَكَ zsahip idi, egemen idi

Ar mamnūˁ ممنوع z [#mnˁ mafˁūl mef.] yasaklanmış Ar manaˁa مَنَعَ zyasakladı

Ar mamnūn ممنون z [#mnn mafˁūl mef.] minnettar Ar manna منّ zminnet etti

Lat memorandum [n.] hatırlanacak şey, not, muhtıra Lat memorare anmak, hatırlamak +end-<< HAvr *(s)mer-1 anmak

Ar maˀmūr مأمور z [#Amr mafˁūl mef.] iş eri, emir kulu, görevli kimse Ar amara أمر zbuyurdu

men

Ar manˁ مَنْع z [#mnˁ faˁl msd.] engelleme, yasaklama Ar manaˁa مَنَعَ zdurdurdu, engelledi, yasakladı

İng man adam, kişi << Ger *mann- a.a. << HAvr *man-1 a.a.

İng manager at terbiyecisi [esk.], yönetici, idareci İng manage at terbiye etmek [esk.], idare etmek İt maneggio at eğitme

Ar manbaˁ منبع z [#nbˁ mafˁal iz/m.] kaynak Ar nabaˁa نبع z(su) kaynayarak yeryüzüne çıktı, fışkırarak aktı

Ar min ad-dabūr من الدبور z«Batı rüzgârından» Ar dabūr دبور z [#dbr faˁūl im.] Batı rüzgârı Ar dabara دبر zarkadan geldi

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.