manyel

manto

Fr manteau kalın kumaştan yapılmış kolsuz üst giysi, palto << Lat mantellum pelerin, dış giysi

mantra

İng mantra Hinduizm ve Budizmde kutsal sözcük Sans mantrá dua, öğüt << HAvr *men-ti- HAvr *men-1 düşünmek

manüel

Fr manuel 1. ele ilişkin, elle yapılan, 2. el kitabı Lat manualis a.a. Lat manus el +al° << HAvr *man-2 a.a.

manüskri

Fr manuscrit elyazması Lat manuscriptus [pp.] § Lat manus el Lat scribere yazmak +()t°

manyak

Fr maniaque saplantılı, deli EYun maniakós μανιακός z EYun mánia μάνια zdelilik +ik°

manyel

[ Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlüğü, 1990]
manyel: iskambilde ortağa verilen gizli işaret

Fr manière jest, mimik, davranış << OLat manuarius el hareketi Lat manus el +ari°

 manüel


14.09.2017
manyetik

Fr magnétique mıknatıssal EYun magnētikós μαγνητικός za.a. EYun magnḗtis μαγνήτις zmıknatıs +ik°

manyetizma

Fr magnétisme 1. mıknatıslanma, 2. (esk.) hipnotizma EYun magnētismós μαγνητισμός zmıknatıslanma EYun magnētízō mıknatıslanmak +ism°

manyeto

Fr magnéto İng magneto İng magnetoelectric machine elektrikli mıknatıs makinesi

manyok

İng manioc kökü yenen bir bitki, kasava Tupi mandioca a.a.

manzara

Ar manẓar مَنْظَر z [#nẓr mafˁal iz/m.] bakanak, etrafı gören yer Ar naẓara نَظَرَ zbaktı