*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3060 adet kelime arandı.
Son arananlar: hatun, kethüda, kasatura, Kardeş, kettle, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar mutamāyil متمايل z [#myl mutafāˁil VI fa.] temayül gösteren Ar māla مال zeğildi

Ar mutamāyiz متمايز z [#myz mutafāˁil VI fa.] temayüz eden, öne çıkan Ar tamāza تَمَازَ z [VI f.] ayrıştı, seçildi

Ar mutamaddin متمدّن z [#mdn mutafaˁˁil V fa.] şehirlileşmiş, medenileşmiş Ar madīna(t) şehir

Ar mutammim متمّم z [#tmm mufaˁˁil II fa.] tamam eden, bütünleyici Ar tamma تمّ zbitti

Ar mutanāsib متناسِب z [#nsb mutafāˁil VI fa.] tenasüp eden, orantılı Ar nasaba نَسَبَ zilgili ve orantılı idi

Ar mutarādif مترادف z [#rdf mutafāˁil VI fa.] art arda gelen, birbirini izleyen Ar radafa ردف zizledi

Ar mutarākim متراكم z [#rkm mutafāˁil VI fa.] birikmiş, üst üste yığılan Ar rakama ركم zyığdı

Ar mutarcim مترجم z [#trcm mufaˁlil q. fa.] tercüme eden Ar tarcama(t) ترجمة zbaşka dile çevirme

Ar mutaraddid متردّد z [#rdd mutafaˁˁil V fa.] tereddüt eden, gidip geri dönen Ar radda ردّ zgeri döndürdü

Ar mutasalsil متسلسل z [#sl mutafaˁfiˁ q. II fa.] silsile halinde olan, zincirleme Ar tasalsala تسلسل zzincirlendi

Ar mutaşāˁir متشاعر z [#şˁr mutafāˁil VI fa.] şairlik taslayan Ar taşāˁara تَشَاعَرَ z [VI f.] şiirsedi, şairlik tasladı Ar şiˁr شِعْر zşiir

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.