müsemma

müseddes

Arapça sds kökünden gelen musaddas مسدّس z "altılı, altıgen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sids سدس z "altı (arkaik)" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müsekkin

Arapça skn kökünden gelen musakkin مسكّن z "teskin eden, sakinleştirici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakana سَكَنَ z "durdu, dindi, sakin oldu" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müsellah

Arapça slḥ kökünden gelen musallaḥ مسلّح z "donanmış, silahlanmış, silahlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça silāḥ سلاح z "donanım, silah" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müsellem

Arapça slm kökünden gelen musallam مُسَلَّم z "teslim edilmiş, tartışma götürmez, kesin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sallama سَلَّمَ z "teslim etti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müselles

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen muṯallaṯ مثلّث z "üçlü, üçleme, üçgen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯallaṯa ثَلّثَ z "üçledi, üç yaptı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müsemma
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hayalî, Ravzatü'l-envâr, 1449]
İsim bi-hadd velī birdir müsemmā

Köken

Arapça smy kökünden gelen musammā مسمّىً z "adlandırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ism إسم z "ad" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için tesmiye maddesine bakınız.


10.02.2015
müshil

Arapça shl kökünden gelen mushil مسهل z "gevşeten, akışkan hale getiren, laksatif" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sahala سهل z "sıvılaştı, gevşedi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müskirat

Arapça skr kökünden gelen muskir مُسْكِر z "sarhoş edici (içki)" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça sakara سَكَرَ z "sarhoş oldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müsli

Alm (İsviçre Müsli veya Muesli "yulaf ve kuruyemişlerden oluşan bulamaç" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Almanca Mus "yemek, aş" sözcüğünün küçültme halidir.

müslim

Arapça slm kökünden gelen muslim مسلم z "teslim olan, islam olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça islām إسلام z "teslim olma, islam dini" sözcüğünün mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

Müslüman

Farsça muslimān veya muselmān مسلمان z "İslama mensup olanlar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça muslim مسلم z sözcüğünün çoğuludur.