*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,124 madde altında toplam 31,501 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2263 adet kelime arandı.
Son arananlar: mutemet, Halısaha, suma, beykın, mahal.

Son güncelleme: 17 Ekim 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar munaccim منجّم z [#ncm mufaˁˁil II fa.] yıldız ilmiyle uğraşan kişi, astrolog Ar naccama نَجَّمَ z [II f.] yıldızlarla uğraştı Ar nacm نَجْم zyıldız

Ar *munaḳḳid منقّد z [#nḳd mufaˁˁil II fa.] Ar naḳada نقد ziğneledi, gagaladı

Ar munawwar منوّر z [#nwr mufaˁˁal II mef.] aydınlık, ışıklı Ar nawwara نَوَّرَ z [II f.] aydınlattı Ar nūr ışık

Ar munazzah منزّه z [#nzh mufaˁˁal II mef.] arınmış, (günaha ve kire) bulaşmamış Ar naziha نزه zarındı

Ar munfarid منفرِد z [#frd munfaˁil VII fa.] yalnızlaşmış, yalınmış, yalın, salt Ar farada فَرَضَ zyalnız idi

Ar munfasiχ منفسخ z [#fsχ munfaˁil VII fa.] infisah etmiş, feshedilmiş Ar fasaχa فَسَخَ zfesh etti

Ar munḥall منحلّ z [#ḥll munfaˁil VII fa.] çözülmüş (düğüm) Ar inḥalala إنحلل zçözüldü, gevşedi, serbest kaldı

Ar munḥaṣir منحصر z [#ḥṣr munfaˁil VII fa.] hasredilmiş, tekeline alınmış Ar ḥaṣara حصر zkuşattı

Ar munḳalib [#ḳlb munfaˁil VII fa.] dönüşen, yer değiştiren Ar ḳalaba قَلَبَ zdöndürdü, çevirdi

Ar munkir منكر z [#nkr mufˁil IV fa.] inkâr eden, özellikle Allahı inkâr eden Ar ankara اَنْكَرَ z [IV f.] inkâr etti

Ar munşaˀāt منشآت z [#nşA IV mef. çoğ.] inşa edilenler, yapılar veya kompozisyonlar Ar naşaˀa نشأ zçıktı, belirdi, (su) kaynadı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.