*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1645 adet kelime arandı.
Son arananlar: revalüasyon, yoldaş, epistemoloji, Hizip, soru, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr créatif yaratıcı Lat creativus a.a. Lat creare, creat- yaratmak +iv-

Fr crédit 1. inanç, güven, itibar, 2. güvene istinaden borçlanma << Lat creditum [pp. n.] emanet Lat credere, credit- emanet etmek, güvenmek, inanmak << HAvr *kred-dhə- kalp-koymak HAvr *kerd- kalp

Fr credibilité İng credibility inandırıcılık, güvenilirlik, itibar Lat credibilis inanılır, muteber +itasLat credere inanmak +(a)bilis

Fr crème 1. kaymak, 2. açık bej rengi << OLat crama Kelt

Fr crème süt kaymağı, bir tür sütlü tatlı

İng crematorium ölü yakma fırını Lat crematorium yakma yeri Lat cremare, cremat- yakmak +orium<< HAvr *krem- a.a. HAvr *ker-4 ateş

Fr créosote çürümeye karşı kullanılan bir kimyasal madde Alm Kreosot 1832 Carl Ludwig v. Reichenbach, Alm. doğa bilimci. § EYun kréas, t- κρέασ zet (<< HAvr *kreuh2- çiğ et ) EYun sōzō, sot- σωζω, σοτ- zkorumak, esirgemek

Fr crêpe bir tür buruşuk kumaş veya kâğıt << Lat crispus kıvırcık, buruşuk

Fr crêpe de Chine Çin krepi, bir tür kumaş

Fr crépon bir tür gofre kâğıt

Fr crèche 1. beşik, hayvan yemliği, 2. çocuk bakımevi << Ger *kribjon beşik

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.