krank şaft

kral

Sırp kral hükümdar öz Carolus Frank kralı Karl, Şarlman (hd. 768-814) Ger karlaz adam, erkek

kraliçe

Sırp králitsa [fem.] kral eşi veya kadın hükümdar Sırp král +IçA

kramp

Fr crampe ani sancı, sancı ile katılma << Ger *kri(m)pjan bükme, kıvırma Ger *kra(m)paz çengel, kıvrık şey

krampon

Fr crampon ucu eğri çivi, kargaburun çivisi << Ger *krampo çengel

kraniyum

Lat cranium kafa, kafatası EYun kránion κράνιον z [küç.] a.a. EYun kára κάρα zkafa +ion HAvr *ker-1 kafatası, boynuz

krank şaft

[ Milliyet - gazete, 1960]
Malzeme Müdürlüğünden: 3 adet krank şaft deflekşin geyç'i teklif alma suretile dış piyasadan mübayaa edilecektir.

İng crank shaft mekanikte dik açılı aks << Eİng crincan bükmek, kırmak

 kramp


13.01.2015
+krasi

Fr +cratie İng +cracy [bileşik adlarda] iktidar EYun krateía -κρατεία za.a. EYun krátēs -κράτης zegemen, muktedir +ia

+krat

Fr +crate İng +crat [bileşik adlarda] güçlü, muktedir EYun +kratēs -κρατης zgüçlü, sert, yiğit << HAvr *krtes- HAvr *kar- sert

krater

Fr cratère yanardağ çukuru Lat crater kâse, yanardağ çukuru EYun kratḗr κρατηρ zbir tür uzun boyunlu kâse

kravat

Fr cravate boyunbağı öz Croate Hırvat

kravl

İng crawl sürünme, bir yüzme stili