*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,089 madde altında toplam 30,970 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1784 adet kelime arandı.
Son arananlar: son, Pelin, vigilante, rint, şekerpare, .

Son güncelleme: 12 Ocak 2016

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr contingent kısmet, pay, vergide ya da asker alımında bir şehir veya zümreye düşen pay Lat contingens «rast gelen», şans, talih, kısmet Lat con+tangere, tact- dokunmak, denk gelmek +ent-

İng container 1. kapsayan, içeren, 2. büyük kap, depo, ambar, özellikle deniz taşımacılığında büyük çelik depo İng contain içine almak, içermek, kapsamak Lat continere, content- beraber-tutmak Lat con+tenere, tent- tutmak

Fr continu sürekli Lat continuus tutarlı, sürekli, zincirleme Lat continere, content- birbirini tutmak

Fr compteur sayaç Fr compter saymak, hesaplamak +or<< Lat computare

Fr contre karşı, zıt << Lat contra karşı, zıt (edat ve önek) << HAvr *kom-tra- HAvr *kom beraber, karşılıklı

Fr contraste karşıtlık, zıtlık İt contrasto a.a. OLat contra-stāre karşı durmak, zıt olmak Lat stāre, stāt- durmak

İt contratto sözleşme << OLat contractus [pp.] a.a. OLat contractare birlikte yapmak, ortaklık kurmak Lat con+tractare [freq.] gütmek, sürdürmek Lat trahere, tract- çekmek, sürmek

İng counter attack karşı-hücum

Fr contrebasse bir enstrüman ailesinin en pes üyesi, özellikle en pes yaylı çalgı

Fr contre-filet karşı-fileto, bir et kesimi

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.