*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,089 madde altında toplam 30,970 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3896 adet kelime arandı.
Son arananlar: cihannüma, aleni, sağ-, Lebiderya, karakter, .

Son güncelleme: 12 Ocak 2016

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

İt complimento Fr compliment 1. lütuf, zarif davranış, 2. özellikle kadınlara yönelik zarif övgü İsp cumplimiento zarif davranış İsp cumplir gereğini yapmak, görevi yerine getirmek, nezaket göstermek +ment<< Lat complere, complet-

Fr complot küçük entrika

İng component bileşen Lat componens a.a. Lat componere birbirine katmak, bir araya getirmek, tertip etmek +ent-

İt composto 1. bileşim, karışım, 2. meyve veya sebze karışımı, karışık reçel, hoşaf << Lat compositus [pp.] karışım Lat componere, composit- bileştirmek, karmak

Fr composition 1. bileşim, 2. beste Lat compositio a.a. Lat componere, composit- bir araya koymak, birleştirmek, inşa etmek +ionLat con+ponere, posit- koymak

Fr/İng comprador Marksist teoride emperyalistlerle işbirliği yapan yerli kapitalist Port comprador satın alıcı, Çin'deki Portekiz ticari kolonilerinde üreticilerden mal toplayan yerli aracı Port comprar, comprad- satın almak +orLat comparāre düzenlemek, hazırlamak, tedarik etmek, edinmek Lat con+parāre, parat- hazırlamak

Fr compresse bastırma, sıkıştırma Lat compressum [pp. n.] a.a. Lat comprimere bastırmak, sıkıştırmak Lat con+premere, press- basmak, sıkmak

Fr compresseur hava sıkıştırma aygıtı Fr compresser sıkıştırmak +or

Fr comprimé [pp.] sıkıştırılmış Fr comprimer sıkıştırmak, bastırmak << Lat comprimere

İng compulsive iradesiyle kontrol edemediği davranışlarda bulunma eğilimi Lat compellere, compuls- zorlamak, mecbur etmek +iv-Lat con+pellere, puls- itmek, vurmak, kakmak

İng computer hesaplama cihazı, bilgisayar Lat computator hesaplayıcı Lat computare, computat- hesaplamak +orLat con+putare, putat- saymak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.