Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

kobra

koala

Fr/İng koala Avustralya'ya özgü memeli hayvan Avustral kūla/kūlla a.a.

koalisyon

Fr coalition siyasi ittifak, güç birliği Lat coalitio a.a. Lat coalescere birlikte büyümek, (ağaç dalı) birbiri içine geçerek kaynaşmak +()tion Lat con+ alescere, alit- yetişmek, boy atmak Lat alere büyütmek +esc- << HAvr *al-3 yetişmek, büyümek

kobalt

Fr cobalte metalik bir element Alm kobolt maden ocaklarında yaşadığına inanılan cin [mod. kobold]

kobay

Fr cobaye bilimsel deneylerde kullanılan bir tür kemirgen memeli Karib kobaya

KOBİ

TTü küçük ve orta boy işletme [abb.]

kobra

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
evime bir kobra yılanı girip kuşcağazımı boğmamış mı?

Fr cobra gözlüklü yılan, naja naja Port cobra de capelho «şapkalı yılan», a.a. Port cobra yılan Lat colubra a.a.


10.12.2015
koca

ETü koca- yaşlanmak

koca|mak

<< TTü kocal- yaşlanmak OTü koca yaşlı

kocaman

§ TTü koca yaşlı veya büyük kişi (Fa χōca a.a. ) Fa mān gibi, benzer

koç1

<< ETü-O koç erkek koyun ≈ ETü koçġar/koçŋar a.a.

koç2

İng coach 1. bir tür büyük at arabası, 2. sporda antrenör Alm Kotsche bir tür büyük at arabası Mac kocsi szekér a.a.