Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

kiloton

kil(o)+

Fr/İng kilo+ [bileşik adlarda] bin EYun χílios χίλιος zbin

ton2

Fr tonne 1. çok büyük fıçı, 2. a.a. << OLat tonna/tunna büyük fıçı Kelt