küfran

küçümse|mek

Türkiye Türkçesi küçük sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi küçükse- fiilinden evrilmiştir.

küf

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) küf "çürüme" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen küvij sözcüğü ile eş kökenlidir.

küfe

Arapça kuffa(t) كفّة z "hasırdan veya ince tahtadan yapılmış sepet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Süryanice aynı anlama gelen kəpāpā veya kəpāptā ܟܦܦܬܐ z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça ḳuppu veya ḳuppatu "(sebze, meyve, et vb. için) hasır veya tahtadan yapılmış sandık" sözcüğü ile eş kökenlidir.

küfeki

Yeni Yunanca kufáki κουφάκι z "ponza taşı veya talk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca koûpholithos κοῦφολιθος z "bir tür hafif ve süngersi taş, talk?" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca koûphos κοῦφος z "kof, hafif" sözcüğünden türetilmiştir.

küffar

Arapça kfr kökünden gelen kuffār كفّار z "kâfirler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāfir كافر z sözcüğünün fuˁˁāl vezninde çoğuludur.

küfran
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
sevgülü niˁmetleri küfrān-durur

Köken

Arapça kfr kökünden gelen kufrān كفران z "dini reddetme, nimeti inkâr etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kpr kökünden gelen kaphrān כַּפְרָן z "inkârcı, dinsiz" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için küfür maddesine bakınız.


17.04.2015
küfür

Arapça kfr kökünden gelen kufr كفر z "dini inkâr ve reddetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafara كفر z "örttü, (dini) inkâr etti" fiilinin fuˁl vezninde masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice kəphar "inkâr etmek, silmek" sözcüğü ile eş kökenlidir.

küfürbaz

Arapça kufr "sövgü" ve Farsça bāz "oynatan" sözcüklerinin bileşiğidir.

küheylan

Arapça kḥl kökünden gelen kuḥaylān كحيلان z "soylu Arap atı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kuḥayl كحيل z "siyaha boyanmış, sürmeli" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça kuḥl كحل z "antimon, siyah boya, sürme" sözcüğünün fuˁayl vezninde küçültme halidir.

kükre|mek

Eski Türkçe kökre- "arslan sesi çıkarmak, böğürmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kögüz "göğüs" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

kükürt

Farsça gūgird گوگرد z "yanıcı bir madde, sulphur" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen gōgird sözcüğünden evrilmiştir.