küfe

kübra

Ar kubrāˀ كبراء z [#kbr fuˁlāˀ sf. fem.] büyük (şey veya kadın) Ar kabīr كبير z [faˁīl sf. ] büyük

küçük

<< TTü kiçicük [küç.] ETü kiçi küçük, yavru +çUk çoc

küçümen

TTü küçük +mAn

küçümse|mek

TTü küçük +sA- << TTü küçükse-

küf

<< OTü-KT küf çürüme ≈ ETü küvij a.a.

küfe

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
küfe & küffe: Cophinus.

Ar kuffa(t) كفّة zhasırdan veya ince tahtadan yapılmış sepet ≈ Süry kəpāpā/kəpāptā ܟܦܦܬܐ za.a. ≈ Akad ḳuppu/ḳuppatu (sebze, meyve, et vb. için) hasır veya tahtadan yapılmış sandık

Not: Yun kófa ve Ven còfa (a.a.) biçimleri Arapçadan alınmıştır. EYun kóphinos "sepet" biçiminin bir Sami dilinden alınmış olma ihtimali yüksektir.

Benzer sözcükler: köfün, küfelik

Bu maddeye gönderenler: kefen (kofre, tekfin)


10.11.2014
küfeki

Yun kufáki κουφάκι z [küç.] ponza taşı veya talk ≈ EYun koûpholithos κοῦφολιθος zbir tür hafif ve süngersi taş, talk? EYun koûphos κοῦφος zkof, hafif

küffar

Ar kuffār كفّار z [#kfr fuˁˁāl çoğ.] kâfirler Ar kāfir كافر z [t.]

küfran

Ar kufrān كفران z [#kfr fuˁlān msd.] dini reddetme, nimeti inkâr etme ≈ Aram kaphrān כַּפְרָן z [#kpr] inkârcı, dinsiz

küfür

Ar kufr كفر z [#kfr fuˁl msd.] dini inkâr ve reddetme <? Ar kafara كفر zörttü, (dini) inkâr etti ≈ Aram kəphar inkâr etmek, silmek

küfürbaz

§ Ar kufr sövgü Fa bāz oynatan