*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,114 madde altında toplam 31,485 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4823 adet kelime arandı.
Son arananlar: salat, burçin, fizibilite, dirlik, Helva.

Son güncelleme: 25 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

<< OTü-KT küf çürüme ≈ ETü küvij a.a.

Ar kuffa(t) كفّة zhasırdan veya ince tahtadan yapılmış sepet ≈ Süry kəpāpā/kəpāptā ܟܦܦܬܐ za.a. ≈ Akad ḳuppu/ḳuppatu (sebze, meyve, et vb. için) hasır veya tahtadan yapılmış sandık

Yun kufáki κουφάκι z [küç.] ponza taşı veya talk ≈ EYun koûpholithos κοῦφολιθος zbir tür hafif ve süngersi taş, talk? EYun koûphos κοῦφος zkof, hafif

Ar kuffār كفّار z [#kfr fuˁˁāl çoğ.] kâfirler Ar kāfir كافر z [t.]

Ar kufrān كفران z [#kfr fuˁlān msd.] dini reddetme, nimeti inkâr etme ≈ Aram kaphrān כַּפְרָן z [#kpr] inkârcı, dinsiz

Ar kufr كفر z [#kfr fuˁl msd.] dini inkâr ve reddetme <? Ar kafara كفر zörttü, (dini) inkâr etti ≈ Aram kəphar inkâr etmek, silmek

§ Ar kufr sövgü Fa bāz oynatan

Ar kuḥaylān كحيلان z [#kḥl] soylu Arap atı Ar kuḥayl كحيل z [fuˁayl küç.] siyaha boyanmış, sürmeli Ar kuḥl كحل zantimon, siyah boya, sürme

<< ETü kökre- arslan sesi çıkarmak, böğürmek ETü kögüz göğüs +A-

Fa gūgird گوگرد zyanıcı bir madde, sulphur << OFa gōgird a.a.

<< ETü kül ateş artığı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.