Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

küfür

küf

<< OTü-KT küf çürüme ≈ ETü küvij a.a.

küfe

Ar kuffa(t) كفّة zhasırdan veya ince tahtadan yapılmış sepet ≈ Süry kəpāpā/kəpāptā ܟܦܦܬܐ za.a. ≈ Akad ḳuppu/ḳuppatu (sebze, meyve, et vb. için) hasır veya tahtadan yapılmış sandık

küfeki

Yun kufáki κουφάκι z [küç.] ponza taşı veya talk ≈ EYun koûpholithos κοῦφολιθος zbir tür hafif ve süngersi taş, talk? EYun koûphos κοῦφος zkof, hafif

küffar

Ar kuffār كفّار z [#kfr fuˁˁāl çoğ.] kâfirler Ar kāfir كافر z [t.]

küfran

Ar kufrān كفران z [#kfr fuˁlān msd.] dini reddetme, nimeti inkâr etme ≈ Aram kaphrān כַּפְרָן z [#kpr] inkârcı, dinsiz

küfür

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
kamuya bir ḥukm olurdı taŋrıdan / kim küfr ḥaṣıl kılurdı kim īmān

Ar kufr كفر z [#kfr fuˁl msd.] dini inkâr ve reddetme <? Ar kafara كفر zörttü, (dini) inkâr etti ≈ Aram kəphar inkâr etmek, silmek

Not: Arapça sözcüğün anlamını doğrudan kafara "örttü, gizledi" fiiline bağlamak muhtemelen pseudo-etimolojidir. Aram kāfar, kfārā "köy" sözcüğüyle alakalı olması daha güçlü olasılıktır. Karş. Lat paganus "1. köylü, 2. dinsiz, kâfir".

Benzer sözcükler: küfr, küfretmek, küfürleşmek

Bu maddeye gönderenler: kâfir (kefere, küffar), kefaret (tekfir, yom kippur), küfran, küfürbaz


17.04.2015
küfürbaz

§ Ar kufr sövgü Fa bāz oynatan

küheylan

Ar kuḥaylān كحيلان z [#kḥl] soylu Arap atı Ar kuḥayl كحيل z [fuˁayl küç.] siyaha boyanmış, sürmeli Ar kuḥl كحل zantimon, siyah boya, sürme

kükre|mek

<< ETü kökre- arslan sesi çıkarmak, böğürmek ETü kögüz göğüs +(g)A-

kükürt

Fa gūgird گوگرد zyanıcı bir madde, sulphur << OFa gōgird a.a.

kül1

<< ETü kül ateş artığı