*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2723 adet kelime arandı.
Son arananlar: vaki, yakala-, şer1, sefil, sekler, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

<< OTü köpek köpek ETü köp o zçok, kalabalık +Ak2

<< ETü köprüg köprü ETü köpür- şişmek, kabarmak +Ig

<< ETü köpük köpük << ETü *köprük ETü köpür- şişmek, kabarmak +Uk

<< ETü köpir- kabarmak, şişmek <? ETü köp kabarık, kalabalık +Ir-

Fa/OFa kūr/kōr كور zgözü görmeyen ≈ Sogd kōr a.a.

Fr coeur 1. kalp, 2. iskambilde kalp işareti << Lat cor, cord- 1. kalp, 2. akıl, gönül << HAvr *kord- HAvr *kerd- kalp

Yun kórfos κόρφος zkoy << EYun kólpos κόλπος zkucak, koy << HAvr *kʷelp- kucak

İng curry Hint mutfağına özgü baharat karışımı Tamil kari கறி zher çeşit sos veya baharat karışımı

İng curling kıvırma, kıvırcık yapma İng to curl kıvırmak +ing≈ Nor krull kıvırcık

<< ETü körpe geç mahsul