Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

kökteş

kökteş

YTü: kökteş [ Türk Dili - dergi, 1978]
Aynı kökten türemiş kelimelere dilbilimde 'kökteş' denmektedir.

TTü kök +dAş

 kök


04.10.2017
mikroekonomi

<? ETü u +lA-