Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

kökez

köftehor

Fa kūfta χor كوفته خوَر zçiğnenmiş lokma yiyen, (mec.) zina eden karısını affeden adam, hakaret deyimi

köfter

Fa kōftar كوفتر züzüm veya erik peltesi Fa kōftan, kōs- كوفتن zdövmek

köhne

Fa kuhna كهنه zeski, yaşlı

kök

<< ETü kök bitki kökü

köken

TTü kök +(g)An

kökez

kekez "bir tahkir deyimi" [ anon., Risale-i Garibe, 1720]
gayet sefih olup eğri ağaca yayım diyen kekezler / keğezler kekiz/keğiz [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kekīz/keğīz: Uysal, mukavemetsiz adam. Türkîde keğiz, keyiz. Namert gibi. [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
kokoz: Züğürt.

?

Not: Keriz sözcüğüyle bir şekilde bağlantılı olabilir.

Benzer sözcükler: kekez, keyiz, kökezlemek, kokoz


03.07.2015
köknar

Yun kukunariá κουκουναριά zfıstık çamı, her çeşit kozalaklı ağaç Yun kukunára κουκουνάρα zkozalak veya çam fıstığı (Kaynak: DuCG sf. 1:728)EYun kókkos tane, çekirdek, çam fıstığı (Kaynak: LS sf. 970-971)

köktenci

TTü kökten +çI

kökteş

TTü kök +dAş

köle

?

kölemen

~? Ar ġilmān غلمان z [çoğ.] gulamlar, köleler Ar ġulām غلام z [t.] oğlan, köle