*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,112 madde altında toplam 31,472 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 227 adet kelime arandı.
Son arananlar: izci, Bağıl, kateşizm, özen-, Şah.

Son güncelleme: 24 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar iˁtibār إعتبار z [#ˁbr iftiˁāl VIII msd.] geçer sayma, saygı gösterme Ar ˁabara عَبَرَ zgeçti

Ar iˁtidāl إعتدال z [#ˁdl iftiˁāl VIII msd.] dengeli olma, denge Ar ˁadala عَدَلَ zdenk idi, adil idi

Ar iˁtikāf إعتكاف z [#ˁkf iftiˁāl VIII msd.] ibadet amacıyla inzivaya çekilme, camiye kapanma Ar ˁakafa عَكَفَ zsabretti, nefsini zaptetti

Ar iˁtiḳād إعتقاد z [#ˁḳd iftiˁāl VIII msd.] sözleşme, akit, inanç, güvenç Ar ˁaḳada عقد zbağladı, düğümledi

Ar ītilāf ايتلاف z [#Alf iftiˁāl VIII msd.] uyum sağlama, uyuşma, dostluk Ar alifa أَلِفَ zuydu, alıştı

Ar iˁtimād إعتماد z [#ˁmd iftiˁāl VIII msd.] güvenme, (bir şeye veya birine) dayanma Ar ˁamada عَمَدَ zdikti, ayağa kaldırdı, dayadı

Ar iˁtināˀ إعتناء z [#ˁny iftiˁāl VIII msd.] önemseme, özen gösterme Ar ˁanā عنا zilgilendirdi, kaygılandırdı, önem ve anlam taşıdı

Ar iˁtirāf إعتراف z [#ˁrf iftiˁāl VIII msd.] bildiğini söyleme, itiraf etme Ar ˁarafa عَرَفَ zbildi

Ar iˁtirāḍ إعتراض z [#ˁrḍ iftiˁāl VIII msd.] karşı çıkma, aykırı gelme Ar ˁaraḍa عَرَضَ zkarşı çıktı

Ar iˁtiyād إعتياد z [#ˁwd iftiˁāl VIII msd.] adet edinme, alışma Ar ˁāda عَادَ zgeri geldi, yineledi

Ar iˁtiḏār إعتذار z [#ˁḏr iftiˁāl VIII msd.] özür dileme Ar ˁaḏara عذر zbağışladı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.