*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3075 adet kelime arandı.
Son arananlar: araba, imkân, üveyik, çile-, immün, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar imkān إمكان z [#mkn ifˁāl IV msd.] güç, potansiyel, olanak Ar makuna مَكُنَ zgüçlendi, pekişti

Ar imlāˀ إملاء z [#mlw ifˁāl IV msd.] yazı yazma veya yazdırma Aram məlā, məley מְלָא z [#mly] 1. doluluk, doldurma, 2. sesli harfleri bildiren noktaları eklenmiş yazı ≈ İbr māliˀa, məliˀah מלי zdolu

YTü imle- işaretlemek +(A)ç

İng/Alm immanent (felsefede) içkin Lat immanere içinde oturmak, ikamet etmek +ent-Lat in+1manēre kalmak, konmak << HAvr *men-3 a.a.

Fr immune muaf, bağışık Lat immūnis vergiden veya kamu hizmetinden muaf olan Lat in+2mūnus kamu hizmeti, imece

İng impala Afrik'ya özgü bir tür antilop Zulu impala a.a.

Lat imperator ordu kumandanı, serdar, Roma'nın askeri hakimi olan Augustus'un benimsediği unvan Lat imperare, imperat- buyurmak, komuta etmek +orLat in+1parare, parat- tedarik etmek, donatmak

Sırp imperatoritsa imparator eşi veya kadın imparator Lat imperator +IçA

İng implementation (bir karar veya sözleşmeyi) icra etme, hayata geçirme, gerçekleştirme Lat implementum içini doldurma +ionLat implēre doldurmak, (koşulları) tamamlamak, yerine getirmek +ment-Lat in+1plēre, plet- doldurmak

Fa mīr-i āχʷar مير آخور zat bakıcısı, kraliyet ahırları yöneticisi § Fa mīr مير zbey Fa āχʷar آخور zahır

<< ETü amran- sevmek ETü amul/*amur sakin, yatışmış +An-

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.