iletişim

ilen|mek

Eski Türkçe ilen- "ayıplamak, sitem etmek" fiilinden evrilmiştir.

ilenç

Eski Türkçe ilenç "serzeniş, sitem, ayar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ilen- fiilinden Eski Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

ileri

Eski Türkçe ilgerü "öne doğru, doğu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *il "?" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)ArU ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe al- fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

ilet|mek

Eski Türkçe élt- veya élet- "götürmek, taşımak" fiilinden evrilmiştir.

ileti

Türkiye Türkçesi ilet- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

iletişim
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "mükâleme, Fr communication karşılığı" [ Cumhuriyet - gazete, 1971]
Bu iletişim kurulmadığı için halk, sömürüldüğünün farkına varmamıştır.

Köken

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *iletiş- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe fiil Türkiye Türkçesi ilet- fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ilet- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

iletişim aracı, iletişim fakültesi, iletişimsel


14.01.2015
iletken

Türkiye Türkçesi ilet- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

ilga

Arapça lġw kökünden gelen ilġāˀ إلغاء z "boş ve geçersiz kılma, lağvetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "boş ve geçersiz idi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ilgeç

Türkiye Türkçesi il- "bağlamak" fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

ilgi

Eski Türkçe il- "yanına varma, tutma" fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

ilginç

Yeni Türkçe ilgi sözcüğünden Yeni Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.