*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1490 adet kelime arandı.
Son arananlar: nekrofil, şaibe, civata, imla, sünepe, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar istiṭrād إستطراد z [#ṭrd istifˁāl X msd.] konudan sapma Ar ṭarada uzaklaştırdı

Ar istiwā إستوا z [#swy iftiˁāl VIII msd.] eşitleme, dengeleme Ar sawiya سَوِىَ zdenk idi

Ar istīḍāḥ إستيضاح z [#wḍḥ istifˁāl X msd.] izahat isteme, soruşturma Ar waḍaḥa وضح zaydınlandı

Yun strongýlos στρογγύλος z1. yuvarlak, 2. izmarite benzer bir balık, spicara flexuosa << EYun stroggýlos yuvarlak, top gibi

Ar ˁiṣyān عصيان z [#ˁṣy fiˁlān msd.] baş kaldırma, asilik Ar ˁaṣā عصا zisyan etti, baş kaldırdı

<< ETü īş ediş, çalışma

Ar işāra(t) إشارة z [#şwr ifˁāla(t) IV msd.] gösterme, belirti, alamet, nişan Ar şāra سَارَ zgösterdi

<< TTü uşbu/üşbu ETü üş/uş işte (işaret zarfı)

<? TTü a.a. +A-

Ar işġāl إشغال z [#şġl ifˁāl IV msd.] uğraştırma, oyalama Ar şaġala شغل z(bir işle) uğraştı

§ TTü Fa guḏār گذار zyürüten, eda eden

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.