herbal

hentbol

İng handball el topu § İng hand el İng ball top

henüz

Fa hanōz/ahanōz هنوز zşimdi, hālā << OFa ahanōz

hep

≈ OTü ham/hem tüm, tümü, daima Fa/OFa ham a.a.

hepatit

Fr hépatite karaciğer enfeksiyonu EYun ʰêpar, ʰēpat- ἧπαρ, ἥπατ- zkaraciğer +itis << HAvr *yēkʷr- a.a.

her

Fa har هر ztüm, bütün, her ≈ Ave haurva- a.a.

herbal

[ Cumhuriyet - gazete, 1991]
her şey için 'herbal' reçeteler var. Yalnız, otları kullanırken çok dikkatli olmak gerekir.

İng herbal (şifalı) otlara dair Lat herbalis a.a. Lat herba ot +al°

Bu maddeye gönderenler: herbisit


08.09.2017
herbisit

Fr/İng herbicide ot kıran § Lat herba ot Lat +cidus kıran, öldüren

hercai

Fa harcāyī هر جايى zher yere ait, her yerde açan (çiçek), oynak, sebatsız § Fa har هر zher Fa cāy جاى zyer

hercümerç

Ar harc ū marc هرج و مرج zkargaşa, kaos

herek

Yun χárakion χάρακιον zfidanlara destek için dikilen kazık << EYun χáraks χάραξ za.a. +ion EYun χarássō χαράσσω zbilemek, çentmek, kazmak, kazımak

heretik

Fr hérétique İng heretic zındık, dinde sapkın öğretiye mensup olan Lat haereticus a.a. EYun ʰairetikós ἁιρετικός zseçmeci, mezhepçi EYun ʰaireō almak, seçmek +ik°