Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

gubar

grup

Fr groupe takım, küme İt gruppo a.a. Ger *kroppo- top, küme

+gû

Fa diyen, söyleyen Fa guftan, gû demek, söylemek

guaj

Fr gouache bir tür suluboya İt guazzo/aquazzo a.a. << OLat *aquatio sulama, sulandırma Lat aqua su

guano

İsp guano kuş gübresi (Peru lehçesi) Quechua huanu dışkı

guatr

Fr goitre gırtlak (esk.), gırtlakta tiroid bezi büyümesi << Lat guttur gırtlak

gubar

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
taşrağı Leylā olıcağın ġubār / içregi Leylā kala pāyidār [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
beş dirhem sirke ile bir kaşık tūtiyāyı saḥḳ ideler [dövüp ezeler] ğubār ola "(argo)" [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
gubar: Toz halinde esrar.

Ar ġubār غُبار z [#ġbr fuˁāl ] toz ≈ Ar ġubra(t) غُبرة zboz, gri-bej renk Ar ġabira غَبِرَ zbozuldu, gücendi

Not: Arapça sözcükte "boz" ve "bozma, bozulma" eylemi arasında kurulan semantik ilişki Türkçede aynen mevcuttur.

Benzer sözcükler: gübür

Bu maddeye gönderenler: iğbirar (muğber)


09.09.2017
gudde

Ar ġudda(t) غدّة z [#ġdd fuˁla(t) mr.] ur, tümör, vücutta şişkinlik, salgı bezi ≈ OFa gund top, küme

gudik

≈ TTü güdük çocuk, kısa boylu, kuyruğu kesik

gudubet

Ar ġaḍūb غضوب z [#ġḍb faˁūl im.] aşırı gazaplı Ar ġaḍuba غَضبَ zkızdı, öfkelendi

gufran

Ar ġufrān غُفران z [#ġfr fuˁlān msd.] merhamet, bağışlama Ar ġafara غَفَرَ zbağışladı, esirgedi

guguk

onom guk pes perdeli kuş sesi