eğreti

eğit|mek

<< ETü igid- (hayvan veya köle) beslemek, yetiştirmek

eğlen|mek

OTü egle- durdurmak, bekletmek, meşgul etmek +In-

eğlence

TTü eğlen- +çA

eğrek

<< TTü eğlek 1. su birikintisi, gölcük, 2. koyunların toplandığı yer, koyun ahırı, mandıra TTü eğle- durdurmak, bekletmek +(g)Ak

eğrelti

<< TTü eğreldü otı bataklık bitkisi TTü eğrel- birikmek, özellikle su birikmek +dU TTü eğle- durmak, beklemek +Il-

eğreti

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
eyitti: donımu ˁāriyetī [ödünç] saŋa vireyüm [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
her ne var-ısa cihānda ˁāriyetī

Ar ˁārīyetī عاريتى z [nsb.] ödünç olarak, geçici Ar ˁārīya(t) عاريّة zödünç

 ariyet

Benzer sözcükler: eğretilemek, iğreti


28.07.2015
eğri

<< ETü egri kıvrık, dönük ETü egir- çevirmek, döndürmek +I(g)

ehemmiyet

Ar ahamm أَهَمّ z [#hmm afˁal kıy.] daha mühim, çok mühim Ar hamma هَمَّ zkaygılandı, önemsedi, ilgilendi

ehibba

Ar aḥibbāˀ أحبّاء z [#ḥbb afˁilā çoğ.] dostlar Ar ḥabīb [t.] dost, sevgili

ehil

Ar ahl أَهْل z [#Ahl faˁl ] 1. ev halkı, eş(ler), 2. evcil, alışkın, uygun Ar ahala أَهَلَ zikamet etti, ev edindi, evlendi

ehli

Ar ahlī [#Ahl nsb.] evcil (hayvan) Ar ahl ev halkı