Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

dombili

domain

İng domain mülk, birinin egemenliğinde bulunan şey veya yer, a.a. EFr demeine mülk OLat dominicum mal sahibinin doğrudan tasarruf ettiği mülk Lat dominus ev sahibi, patron +ic° Lat domus ev +in°

domal|mak

<< OTü tomal- şişinmek, top haline gelmek ETü toŋ dolu, dolgun +Al-

domalan

TTü tomal-/domal- yuvarlak olmak, yuvarlak hale gelmek +(g)An

domates

Yun tomátes τομάτες z [çoğ.] a.a. Fr tomate a.a. İsp tomata a.a. Nahuatl tomatl yumru Nahuatl tomana şişmek, kabarmak

dombay

≈? ETü toŋa tosun, iri, güçlü

dombili

"tombul" [ Milliyet - gazete, 1997]
Dombili [yarış atı adı] dobişko "tombul" [ Milliyet - gazete, 1982]
Atari'nin, seçiminize sunulan ilk 10 oyun kaseti: ... Dobişko, ...

TTü tombul ≈ TTü top

 tombul

Benzer sözcükler: dobiş, dobişko, dombilik


25.08.2017
domestik

Fr domestique a.a. Lat domesticus hane halkına ait Lat domus ev, hane +ic°

dominant

Fr dominant/dominante hükmedici, egemen Fr dominer hükmetmek, egemen olmak +ent° Lat dominare [den.] a.a. Lat dominus hane reisi, efendi

domino

Fr domino 1. siyah renkli papaz başlığı, kukuletalı pelerin, 2. dikdörtgen taşlarla oynanan bir oyun İt domino egemen kişi, rabb, papaz << Lat dominus a.a.

dominyon

İng dominion 1. mülk, sahiplik, egemenlik, hükümet, devlet, 2. Britanya İmparatorluğu'nda iç işlerinde bağımsız koloni OLat dominio egemenlik, hükümet, devlet Lat dominare [den.] egemen olmak +()tion Lat dominus

domuz

<< ETü toŋuz domuz <? ETü toŋ dolgun, şişkin +Uz