*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,112 madde altında toplam 31,472 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 810 adet kelime arandı.
Son arananlar: ahlâk, yak-2, müzaheret, srna-, svamak.

Son güncelleme: 24 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr diffusion (dökülmüş bir sıvı gibi) yayılma, bir noktadan etrafa saçılma Lat diffundere, diffus- döküp saçmak +ion Lat di+2 fundere, fus- dökmek

Fa dīgar/dadīgar ديگر/دديگر zbaşka, öbür << OFa datīgar

§ Fa dīgar ديگر zbaşka(sı) Fa kām كام zseven, sevgi, arzu (≈ Ave kāma- sevmek << HAvr *kā-mo- HAvr *kā- a.a. )

Fr digestif hazmettirici, yemekten sonra içilen likör Lat digerere, digest- çözmek, ayırmak, hazmetmek +iv- Lat di+2 gerere, gest- kılmak

Fr/İng digital tamsayılara ilişkin, sayısal İng digit 1 ile 10 arası sayıların her biri, rakam Lat digitus işaret parmağı, genelde parmak << HAvr *dik- HAvr *deik- işaret etmek, belirtmek, göstermek

dik

<< ETü tik dik duran, dikey ETü *tirik ETü *tiri- canlı olmak, yaşamak

<< ETü tik- 1. dik kılmak, 2. dik veya sivri bir şey saplamak, iğne ile dikmek ≈ ETü tirig canlı, dik

<< ETü tikgen delen şey, diken ETü tik- sivri bir şey sokmak, saplamak +gAn

TTü dik +Ay

TTü dik- +It

Rom dikés bak! Rom dikáva bakmak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.