Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

dia

dır

onom söylenme ve mırıldanma sesi

dış

<< ETü tāş dış

dışarı

<< ETü taşġaru dışarı ETü taş dış +(g)ArU

dışkı

TTü dış +gU

di+

EYun dýo, di- δύο, δι- ziki << HAvr *dwo- a.a.

dia

diyapozitif [ Milliyet - gazete, 1961]
aynı zamanda mikroskop vazifesi gören ve sadece film strip ve küçük diyapozitif göstermeğe mahsus elektrikli ve elektriksiz köylerde çalışabilen TOS Diaprojektörleri

Fr dia [abb.] Fr diapositif şeffaf pozitif film § Fr diaphane şeffaf (EYun diaphaínō διαφαίνω ziçinden öbür yanı görünmek EYun dia+ phaínō φαίνω zışımak, görünmek ) Fr positif

Benzer sözcükler: diyapozitif


14.01.2015
diaspora

Fr/İng diaspora bir ulusun ve özellikle Yahudilerin dünyaya dağılması EYun diaspōrá διασπωρά zsaçılma, tamamen yayılma EYun dia+ speírō, spor- σπείρω, σπορ- zsaçma, tohum ekme

diba

Fa dībā ديبا zbir tür ipek kumaş

dibace

Fa dībāça ديباچه z [küç.] 1. ipekli kumaş parçası, 2. kitap rulosuna sarılan ve üzerine kitabın konusu yazılan ipek şerit, 3. sunuş yazısı Fa/OFa dībā ديبا zbir tür ipek kumaş +ça3

dibek

TTü dep-/tep- dövmek, ayakla vurmak +(g)Ak

dible

≈ Fa dubla دُبله zbadem ve şekerle yapılan bir tatlı