Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

desalinasyon

deruhte

Fa dar ˁuhda giriftan در عهده گرفتن zuhdesine almak, sorumluluğu üstlenmek Ar ˁuhda(t) عهدة zsorumluluk

derun

Fa darūn درون zbir şeyin içi, içyüzü, gönül, kalp Fa andarūn أندرون z

derviş

Fa darvīş/darvēş درويش z1. fakir, yoksul, 2. tarikat uğruna dünya mülkünden vazgeçen kimse, zahit << OFa drigūş/dargūş fakir ≈ Ave drigu- a.a.

derya

Fa daryā دريا zdeniz << OFa drayāb a.a. ≈ Ave zraya- a.a.

derz

Fa/OFa darz درز zdikiş, eklem ≈ Ave darəz- dikmek, pekitmek, sağlam kılmak << HAvr *dheregh- dikiş dikmek, ağaç dikmek, pekiştirmek, tutturmak

desalinasyon

[ Milliyet - gazete, 1990]
Bundan başka 'desalinasyon' yani deniz suyundan tuzsuz su elde etme yolunda da çalışmalar var.

İng desalination tuzdan arındırma İng de+ saline tuzlu, tuza ilişkin +()tion Lat salinus a.a. Lat sal tuz +in°

 salça

Benzer sözcükler: desaline, desalinizasyon, desalinize


01.10.2017
desen

Fr dessin [dev.] çizim, tasarım Fr dessiner taslağını çizmek, işaretlemek, betimlemek << Lat designare a.a. Lat de+ signare işaretlemek, damgalamak, belirtmek

deser

Fr dessert yemek sonunda yenen tatlı veya meyve Fr desservir sofra servisini kaldırma Fr de+ servir hizmet etmek, sofra kurmak Fr service hizmet, sofra servisi

desi+

Fr déci+ İng deci+ [bileşik adlarda] onda bir Lat decimus onuncu, onda bir Lat decem on << HAvr *dekm a.a.

desibel

Fr décibel fizikte ses yoğunluğu birimi İng decibel a.a. (İlk kullanım: 1928 ABD.) § Fr deci- onda bir öz Alexander Graham Bell Amerikalı fizikçi (1847-1922)

desimal

Fr décimal ondalık Lat decimalis Lat decimus onuncu, onda bir +al° Lat decem on