*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1113 adet kelime arandı.
Son arananlar: kibrit, çıngar, imla, kavlağan, okşa-, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr déplacer yer değiştirmek, başka yere gitmek veya götürmek Fr de+placer yerleştirmek

Fr depôt 1. bir yere koyma, saklama, biriktirme, 2. saklanan veya biriken şey, 3. biriktirme yeri, depo << Lat depositum [pp. n.] a.a. Lat deponere, deposit- bir yana koymak, saklamak, biriktirmek Lat de+ponere, posit- koymak

Fr déposite İt deposito 1. bir yana koyma, saklama, 2. saklanan veya biriken şey << Lat depositum a.a.

<< ETü tepre- hareket etmek, kımıldamak ETü tepiz oynak, muharrik +A-ETü tep- +Iz

TTü depre- +Im

Fr dépression 1. çukur, çöküntü, 2. ruhsal veya ekonomik çöküntü Lat depressio çukur Lat deprimere, depress- bastırmak, çökertmek +ionLat de+premere, press- basmak

Fr déprivation İng deprivation mahrumiyet, mahrum etme OLat deprivare bir şeyden mahrum etme +ionLat de+privare 1. ayrı tutmak, bağışık kılmak, 2. mahrum etmek Lat privus ayrık, bağışık +are

Fa dar içinde, arasında (edat) Fa/OFa andar a.a. << HAvr *en-tero- HAvr *en içindelik edatı

<< ETü tér- toplamak, bir araya getirmek

Fa dar در zkapı << EFa dvara- a.a. ≈ Ave dvara- a.a. ≈ Sans dvāra a.a. << HAvr *dhwer- a.a.

Fa dar ba dar در ب در zkapı kapı (dolaşan, dilenen), evsiz barksız, dilenci Fa dar در zkapı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.