*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 155 adet kelime arandı.
Son arananlar: tahsil, mikrokozm, ıstralya, kolpa, aktinyum, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr déclarer ilan etmek, beyan etmek Lat declarare yüksek sesle ilan etmek Lat de+clarare bağırmak Lat clarus yüksek sesli, açık, parlak, temiz +are

Fr déclassé [pp.] sınıf düşmüş, değer kaybetmiş (kimse) Fr déclasser ait olduğu sınıftan ayırmak, dınıf düşürmek Fr de+classe sınıf

?

İng decoder kod çözücü İng de+code kod

Fr décolleté [pp.] gerdanı açık (sıfat), giyimde gerdan açıklığı (ad) Fr décolleter gerdan açmak Fr de+collet [küç.] gerdan Fr col boyun << Lat collum a.a.

Fr décompte 1. indirim, iskonto, 2. hesap dökümü Fr de+compter hesaplamak << Lat computare a.a.

Fr décor ziynet, süs << Lat decus, decor- 1. zerafet, terbiye, uygun davranış, 2. ziynet, süs << HAvr *dek-es- HAvr *dek- (öğreti, terbiye, adap) benimsemek

Fr decauville dar demiryolu hattı 1889 Paris Sergisi. öz Paul Decauville Fransız mühendis (1846-1922)

Fr/İng dextrose glikozun türevi olan bir şeker Lat dexter sağ << HAvr *deks- sağ, güney

Fr découpage kesip parçalara ayırma Fr découper kesip ayırmak +ageFr de+couper kesmek

Fr découpler çift olan bir şeyi ayırmak Fr de+coupler çift kılmak, çift koşmak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.