*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,102 madde altında toplam 31,142 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5718 adet kelime arandı.
Son arananlar: rastık, Tebellür, kasaba, iğtişaş, muhakeme, .

Son güncelleme: 17 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa/OFa dahān/dahan دهان/دهن zağız ≈ Ave zathan- a.a.

Ar/Fa dihlīz دهليز zkoridor, revak << OFa dahrīz revak, kapı girişindeki sütunlu eşik, propylon

Ar dahr دَهْر z [#dhr faˁl ] çağ, zaman, eon; felsefede maddi dünya, acun

Ar dahşa(t) دهشة z [#dhş faˁla(t) msd.] korkma, hayret etme Ar dahişa دَهَشَ zşaştı, çok korktu

§ Ar dahşa(t) korku Fa engīz uyandıran

Fr déisme müesses dinlerden bağımsız tanrı inancı, teizm 1660 Pascal, Fr. filozof. Lat deus tanrı +ism-

İng deja vu bir anı daha önce yaşamış olma duygusu Fr déjà vu «daha önce görüldü», a.a. (Fr voir, vu görmek << Lat videre, visus a.a. )

Fr dégénérer soyunu bozmak, soysuzlaştırmak Lat degenerare a.a. Lat de+generare üremek, üretmek, doğurmak

<< ETü teg kadar (edat) ≈ ETü teŋ eşit, eşdeğer

İng deck 1. çatı, örtü, 2. güverte, 3. kaset çalar OHol dek çatı, örtü << Ger *thakjom a.a. << HAvr *tog- HAvr *(s)teg- örtmek

Fr déca+ İng deca+ [bileşik adlarda] on EYun déka δέκα zon << HAvr *dekm a.a.

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.