bidat

biblo

Fransızca bibelot "küçük dekoratif nesne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen beubelet sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

biç|mek

Eski Türkçe bıç- "kesmek" fiilinden evrilmiştir.

biçare

Farsça bīçāre بيچاره z "çaresiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "yoksunluk edatı" ve Farsça çāre sözcüklerinin bileşiğidir.

biçem

Türkiye Türkçesi biç- fiilinden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

biçim

Eski Türkçe bıçım "kesim, dilim" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bıç- fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

bidat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250 (1444) yılından önce]
bidˁattın yıġıġlı kişi kalmadı [bidatten kaçınan kişi kalmadı]

Köken

Arapça bdˁ kökünden gelen bidˁa(t) بدعة z "icat, özellikle dinde yeni usul çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badaˁa بَدَعَ z "başlattı, ortaya çıkardı, icat etti" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Daha fazla bilgi için bidayet maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

bid'at

Bu maddeye gönderenler

bedii (bediüzzaman)


21.08.2015
bidayet

Arapça bdA kökünden gelen bidāˀa(t) بداءة z "başlama, başlangıç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badaˀa بَدَأَ z "başladı, başlattı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

bide

Fransızca bidet "«beygircik», ayaklı küvet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca bider "ata binmek, tırıs gitmek" fiilinden türetilmiştir.

bidon

Fransızca bidon "varil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) yazılı örneği bulunmayan *bida "kap, kova" sözcüğünden alıntıdır.

bienal

Fransızca biénnale "iki yılda bir tekrarlanan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince biennus "iki yıllık süre" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince bis "iki kez" ve Latince annus "1. halka, çember, döngü, 2. yıl" sözcüklerinin bileşiğidir.

bifokal

Fransızca ve İngilizce bifocal "çift odaklı (gözlük)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince bi+ "iki" ve Latince focal "ocaklı, odaklı" sözcüklerinin bileşiğidir.