Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

berber

+ber

Fa +bar/+var بر/ور z[bileşik adlarda] getiren, taşıyan, ürün veren Fa burdan, bar- بردن, بر zgetirmek, taşımak, ürün vermek, dünyaya getirmek, doğurmak << EFa bar- a.a. (≈ Ave baraiti a.a. ≈ Sans bhárati a.a. ) << HAvr *bher-1 a.a.

ber+

Fa bar/bar- 1. üzere, üzeri (edat), ismin [bileşik adlarda] de hali, 2. yukarı doğru hareket bildiren fiil öneki << EFa upari- a.a. ≈ Ave upairi- << HAvr *(s)uper- üze, üst (edat)

beraat

Ar barāˀa(t) برائة z [#brA faˁāla(t) msd.] 1. (hastalıktan) iyileşme, (suç veya borçtan) kurtulma, aklanma, 2. İslam inancında Şaban ayının dolunay gecesine verilen ad Ar baraˀa برأ ziyileşti, kurtuldu

beraber

Fa bar ā bar بر آ بر züst üste, karşı karşıya, eşit, denk Fa bar بر züst, üzeri, üzere (edat) << OFa apar+ a.a.

berat

Ar barˀa(t) برءة z [#brA faˁla(t) mr.] 1. diploma, ferman, belge, 2. İslam inancında Kuran'ın indirildiği gece İbr bərīth ברית z [#br] sözleşme, ahit, özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit

berbat

Fa bar bād dādan برباد دادن zrüzgâra savurmak, yok etmek Fa bar+ bād باد zrüzgâr

berber

[ Mühimme Defterleri, 1564]
Yanbolı kādīsına -- bir etmekci ve bir arpacı ve bir nefer berber taˁyīn olundı [ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]
Ve berber dükkānlarıŋdan maˁada dükkānlarda avretler oturup metāˁ satarlar

İt barbièr/barbiere sakal traşı yapan kimse İt barba sakal

 barbunya


23.03.2018
berberis

YLat berberis bir süs bitkisi ?

berceste

Fa barcasta برجسته z [pp.] kabaran, sıçrayan, (mec.) öne çıkan Fa barcastan برجستن zyukarı sıçramak, kalkmak +a Fa bar+ castan sıçramak, seğirmek

berdel

Kürd berdêl 1. değiştokuş, takas, 2. başlık parası yerine aynı aileden kız almak suretiyle yapılan takas § Kürd ber- üzerine, bir şeyin yerine (edat) Kürd dêl değişme, bedel

berdelacuz

Ar bardu'l-ˁacuz بردالعجز zkışın sonundaki en soğuk beş gün § Ar bard برد z [#brd] soğuk Ar ˁacuz عجز z [#ˁcz] kıç, art, bir şeyin son bölümü, şiirde bir beytin son ayağı