Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

aya

avukat

İt avvocato a.a. << Lat advocatus [pp.] tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse, savunucu, avukat Lat advocare mahkemeye çağırmak +()t° Lat ad+ vocare çağırmak, bağırmak, ses etmek

avun|mak

<< ETü avın- yakınlık duymak, ünsiyet göstermek <? ETü av- (insan) toplanmak, bir araya gelmek +In-

avurt

<< TTü avurd/avurda lakırdı, çene çalma onom abır/hapır ağız sesi

ay

<< ETü āy gök cismi ve süre birimi

ay|mak

<< TTü ayık- uyanmak, ayılmak

aya

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
iki ayalarnı kavşurup [avuç içlerini birleştirip]

<< ETü aya elin iç tarafı


30.01.2015
ayak

<< ETü adak ayak

ayakkabı
ayaklan|mak

<< ETü adaklan- ayağa kalkmak, ayak sahibi olmak ETü adak ayak +lAn-

ayal

Ar ˁiyāl عيال z [#ˁwl fiˁāl msd.] bakmakla yükümlü olunanlar, aile Ar ˁāla عال zgeçimini sağladı

ayan1

Ar aˁyān أعيان z [#ˁyn afˁāl çoğ.] 1. gözler, 2. memleketin önde gelenleri, seçkinler Ar ˁayn عين z [t.] göz