*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2751 adet kelime arandı.
Son arananlar: pandantif, ekspedisyon, imla, tılsım, tevik, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr attraction 1. cazibe, çekim, 2. ilgi çekici sahne gösterisi Lat attractio a.a. Lat attrahere, attract- çekmek +ionLat ad+trahere, tract- çekmek, sürmek, sürüklemek

Lat atrium ocak, evin iç avlusu << HAvr *ātr-yo- ateş yeri HAvr *āter- ateş yakmak

Fr atrophie gelişemeyip büzülme, dumura uğrama EYun atrophía ατροφία za.a. EYun a(n)+tréphō, troph- τρέφω, τροφ- zbeslemek, beslenmek +ia

Fr atropine belladonna bitkisinden elde edilen zehir 1818 Pierre-Hubert Nysten, Belç. hekim. YLat atropa belladonna bitkisinin bilimsel adı, güzelavrat otu EYun átropos άτροπος z1. değişmez, dönmez, eğilmez, 2. kader tanrıçalarından birinin adı EYun a(n)+trépō, trop- τρέπω, τροπ- zdönmek, yönelmek

Ar ˁaṭṭār عَطَّار z [#ˁṭr faˁˁāl mesl.] ıtır satan, baharatçı Ar ˁiṭr عِطْر zıtır

İng au pair hizmet takası (esk.), dil eğitimi karşılığında çocuk bakıcılığı yapan genç kız Fr au pair eşitlik bazında Fr pair << Lat paria [n. çoğ.] birbirine eşit olan Lat par denk, eşit (sıfat)

İng aura esinti, bir nesneyi veya kişiyi çevreleyen gözle görülmez enerji veya atmosfer EYun aúra αὔρα zesinti, nefes ≈ EYun aēr a.a., hava

aut

İng out 1. dışarı, 2. futbolda topun dışarı atılması << Eİng ūt a.a. << Ger *ūt a.a. << HAvr *ud- dışarı

av

<< ETü āv avlanma eylemi ve avlanan şey

~? Fa ābdān آبدان zsu kabı, çanak çömlek

?

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.