*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3067 adet kelime arandı.
Son arananlar: +gon, neşter, kül, flama, mistik, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

asi

Ar ˁāṣi عاصٍ z [#ˁṣy fāˁil fa.] isyan eden Ar ˁaṣā عصا zisyan etti

Ar aṣīl أصيل z [#Aṣl faˁīl sf.] köklü, soylu Ar aṣila أصل zköklü idi, soylu idi

Fr asymmétrie simetrik olmama Fr an+symmétrie simetri

Fr assimiler özümsemek, benzeşmek veya benzeştirmek Lat assimilare benzetmek, benzeştirmek Lat ad+similis benzer

İng assist 1. yardım etme eylemi, 2. bazı takım sporlarında skora yol açan yardım İng to assist el vermek, yanında durmak

Fr assistant yardımcı, yamak Fr assister yanında durmak, el vermek, yardımcı olmak Lat assistere a.a. Lat ad+sistere, stāt- durmak/durdurmak, dikmek/dikilmek, sıkı durmak, kavi olmak << HAvr *si-stə- HAvr *stā- durmak

Fr acide 1. ekşi, keskin, 2. kimyada asit (kimya terimi olarak) 1545 Guillaume de Guéroult, Fr. yazar. Lat acidus ekşi, keskin Lat acus sivri uç, iğne +id-

Fa āstān/āsitāna آستان/آستانه z1. eşik, kapı, 2. (mec.) saray veya başkent << EFa *ā-stāna § EFa ā- yönelme, önünde olma, varma bildiren edat ve önek EFa stāna durma << HAvr *stā- a.a.

Ar ˁaskar عسكر z [#ˁskr q.] ordu ≈ Fa laşkar لشكر zordu

İng ascetic maddi dünyadan elini çeken kimse, zahit EYun askētikós ἀσκητικός z EYun askéō ἀσκέω ztalim etmek, egzersiz etmek, bir disipline uymak +ik-

TTü as- +gI

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.