*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3067 adet kelime arandı.
Son arananlar: fizyonomi, asistan, +gon, neşter, kül, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr archives evrak koleksiyonu << OLat archiva a.a. EYun arχaîa αρχαῖα z [çoğ.] a.a. EYun arχaîon αρχαῖον zdevlete ait (bina veya evrak) EYun arχḗ αρχή zdevlet, yönetim +ion2

art

<< ETü art 1. arka, sırt, 2. dağ geçidi

<< ETü art- 1. fazla olmak, fazlalaşmak, 2. hayvana yük yüklemek

Fr artère αρτήρ zdamar, özellikle atardamar EYun artēría αρτηρία zatardamar EYun artēr kaldıran +iaEYun aeírō αείρω zkaldırmak, yukarı çıkarmak

Fr artériosclérose damar sertleşmesi § EYun artēría αρτηρία zatardamar EYun sklērósis σκληρόςις zsertleşme

Fr artésien Fransa'nın Artois bölgesinde Bélidor (1698-1761) tarafından geliştirilen kuyu türü öz Artois Kuzey Fransa'da bir bölge

TTü art- +I

<< ETü artuk fazla ETü art- çoğalmak, büyümek +Uk

Alm Artikel 1. edat, parçacık, gramerde belirteç, 2. nesne, edevat, ticari meta Lat articulus eklemcik

Fr articuler birbirine eklemek, eklemlemek, madde madde saymak Lat articulare a.a. Lat articulus [küç.] eklemcik, madde +areLat artus eklem +ul-<< HAvr *ar-tu- HAvr *ar- uymak, eklenmek

Fr artiste sanatçı Fr art sanat << Lat ars, art- el becerisi, hüner, sanat << HAvr *ar-ti- HAvr *ar- eklemek, uydurmak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.