*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,124 madde altında toplam 31,501 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2397 adet kelime arandı.
Son arananlar: Bağır, Ban, babA, varyasyon, bağış.

Son güncelleme: 18 Ekim 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

<< TTü ḥarīfāne حريفانه zortaklaşa Ar ḥarīf meslektaş, ortak +āne

Ar ˁarafa(t) عرفة z [#ˁrf faˁala(t) ] Zilhicce ayının dokuzuncu günü, Kurban bayramından önceki gün İbr/Aram ˁereb עֶרֶב z [#ˁrb] akşam, gün batımı, özellikle Şabattan önceki Cuma günü ve o akşam yapılan ibadet İbr ˁārav עָרַב z(güneş) batma, akşam olma, gecikme (Kaynak: Jastrow 1110-1111)≈ Akad ˁerēbu gün batımı, batı

Fr aristocratie soylular iktidarı, soylular sınıfı EYun aristokrateía αριστοκρατεία zsoylular iktidarı § EYun áristos άριστος zen uygun, en seçkin (<< HAvr *ar-isto- en uygun HAvr *ar- uymak, eklenmek ) EYun krátos κράτος ziktidar

Fr arithmetique a.a. EYun arithmetikḗ αριθμετική zsayı saymaya ilişkin EYun arithmós αριθμός zsayı +ik° << HAvr *ərəi-dhmo- HAvr *rē(i)- saymak, akıl yürütmek

Fr arythmie İng arhythmy ritm bozukluğu, özellikle nabızda

Ar ˁārīya(t) عاريّة z [#ˁwr msd.] 1. ödünç, eğreti, 2. İslam hukukunda aynen iade şartıyla verilen borç Ar ˁāra عار zsakat ve kusurlu idi, eğreti idi

Ar *ˁarīza(t) عريضه z [#ˁrḍ faˁīla(t) ] Ar ˁaraḍa عَرَضَ zarz etti, diledi

<? öz Arjantin Güney Amerika'da bir ülke Fr Argentine a.a. İsp republica Argentina «gümüş cumhuriyeti» Lat argentum gümüş +in° << HAvr *arg-ent- parlayan, ak HAvr *ə2erĝ- parlamak, beyaz

Fr +arque İng +arch [bileşik adlarda] baş, reis EYun arχē αρχή z [dev.] reis, önder EYun arχō αρχώ zbaşlamak, ilk olmak, baş olmak

<< ETü arık hendek ETü ar-/yar- yarmak, kanal açmak +Uk

Fr arc kemer, yay, kavis << Lat arcus a.a. << HAvr *arku- (ok ve) yay

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.