Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

altı

alt

<< OTü alt yenik, tabi, aşağı ≈ ETü altın aşağıda (zarf) ETü al- almak, elde etmek, yenmek, alt etmek +Ut

altar

İng altar sunak, üzerinde kurban kesilen yüksek masa Lat altare «yüksek yer», a.a. Lat altus yüksek +ari°

alternatif

Fr alternatif İng alternative 1. sırayla değişen, 2. seçenek, almaşık Lat alternare [den.] sırayla değişmek, biri öbürü olmak +()tiv° Lat alter, alternus öbür, öteki, başka << HAvr *al-tero- [kıy.] a.a. HAvr *al-1 öte, başka

alternatör

Fr alternateur alternatif akım üreten cihaz Fr alterner +()tor

altes

Fr altesse prens rütbesindeki kişilere hitap şekli İt altezza yükseklik, yücelik İt alto yüksek

altı

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
altı çub soġdak tapa sülädimiz [Sogd ülkesinin 6 kısmına sefer ettik]

<< ETü altı 6

Not: Belki yedili bir sayı sisteminde "bütünün bir altı" anlamında. Karş yedi.

Benzer sözcükler: altıgen, altılı ganyan, altıncı, altışar, altız

Bu maddeye gönderenler: altmış


15.01.2015
altın

<< ETü altūn a.a.

altimetre

Fr altimètre yükseklik ölçme cihazı § Lat altus yüksek EYun métron μέτρον zölçü

altmış

<< ETü altmış 60 ETü altı +mIş

alto

İt alto 1. yüksek, 2. müzikte yüksek perdeden erkek sesi, tenor (esk.), 3. pes perdeden kadın sesi (16. yy), buna eşdeğer perde << Lat altus [pp.] boy atmış, yüksek Lat alescere büyümek, yetişmek, beslenmek +()t° HAvr *al-3 (bitki veya canlı) yetişmek, büyümek, boy atmak

altruizm

İng altruism diğerkâmlık, başkasını gözetme, bencillik zıddı Fr altruisme a.a. (İlk kullanım: 1852 Auguste Comte, Fr. filozof.) Fr autrui (hukukta) hak sahibi olan diğer kişi +ism° Lat alteri huic bu başkasına Lat alter başka