*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,112 madde altında toplam 31,472 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 201 adet kelime arandı.
Son arananlar: Fondöten, amazon, basit, handiyse, esnaf.

Son güncelleme: 24 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

alt

<< OTü alt yenik, tabi, aşağı ≈ ETü altın aşağıda (zarf) ETü al- almak, elde etmek, yenmek, alt etmek +Ut

İng altar sunak, üzerinde kurban kesilen yüksek masa Lat altare «yüksek yer», a.a. Lat altus yüksek +ari-

Fr alternatif İng alternative 1. sırayla değişen, 2. seçenek, almaşık Lat alternare, alternat- sırayla değişmek, biri öbürü olmak +iv- Lat alter, alternus öbür, öteki, başka +are << HAvr *al-tero- [kıy.] a.a. HAvr *al-1 öte, başka

Fr alternateur alternatif akım üreten cihaz Fr alterner +or

Fr altesse prens rütbesindeki kişilere hitap şekli İt altezza yükseklik, yücelik İt alto yüksek

<< ETü altı 6

<< ETü altūn a.a.

Fr altimètre yükseklik ölçme cihazı § Lat altus yüksek EYun métron μέτρον zölçü

<< ETü altmış 60 ETü altı +mIş

İt alto 1. yüksek, 2. müzikte yüksek perdeden erkek sesi, tenor (esk.), 3. pes perdeden kadın sesi (16. yy), buna eşdeğer perde << Lat altus [pp.] boy atmış, yüksek Lat alere, alt- büyütmek, beslemek HAvr *al-3 (bitki veya canlı) yetişmek, büyümek, boy atmak

İng altruism diğerkâmlık, başkasını gözetme, bencillik zıddı Fr altruisme a.a. (İlk kullanım: 1852 Auguste Comte, Fr. filozof.) Fr autrui (hukukta) hak sahibi olan diğer kişi +ism- Lat alteri huic bu başkasına Lat alter başka

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.