aldente

albümin

Fr albumine yumurta akında bulunan bir protein << Lat albumen ak madde, yumurta akı Lat albus beyaz +men

alçak

<< ETü alçak uysal, yumuşak, hakir, yavaş << ETü-O aşak dağ dibi, aşağı

alçı

<< OTü alçu sıva yapımında kullanılan ak toprak, talk << ETü aşu boya yapımında kullanılan kızıl toprak

aldan|mak

ETü alda- aldatmak, kandırmak +In- ETü al hile +dA-

aldehit

Fr aldéhyde İng aldehyde alkollerden elde edilen bir kimyasal madde sınıfı YLat alcool dehydrogenatus suyu alınmış alkol

aldente

[ Milliyet - gazete, 1997]
'aldente' yani biraz sert pişirilmiş hamur işleri

İt al dente «dişe gelir», az pişmiş makarnayı tarif eden bir söz İt à+ dente diş << Lat dens, dent- a.a.

 dental

Not: Aynı kökten Fa dand, Sans dantaka, EYun odoús, odont-, İng tooth < Ger *tanth- "diş".


24.10.2017
aldır|mak

<< OTü aldur- (≈ ETü altız- yakalatmak, almasına neden olmak ) ETü al- +tUr-

ale+

Ar ˁalā عَلَى z [#ˁlw] üzeri, üst, üzere (edat) Ar ˁalā عَلَا zyüksek idi, üstte idi, yüzdü

alegori

Fr allégorie simgesel anlatı EYun allēgoría αλληγορία zbaşka türlü söyleme, başka şey ima etme § EYun állos άλλος zbaşka (<< HAvr *al-1 öte, başka ) EYun agoreúō αγορεύω zkonuşmak, söylemek +ia

alelade

Ar ˁalā'l-ˁāda(t) عَلَى العادة zadet üzere, alışılmış surette

alem

Ar ˁalam علم z [#ˁlm] simge, işaret, belirti, sancak, bayrak