*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3055 adet kelime arandı.
Son arananlar: pey, salto, balkan, oftalmoloji, sadk, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr actuel 1. fiili, eylemli, 2. güncel << OLat actualis fiili, eylemsel Lat actus [pp.] fiil, eylem +al-Lat agere, act- eylemek

Fr actuaire sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı İng actuary a.a. Lat actuarius zabıt kâtibi Lat actus edim, eylem +ari-

İt acqua Fr aqua+ [bileşik adlarda] su << Lat aqua a.a. << HAvr *akʷā- a.a.

Fr/İng aquamarine 1. yeşilimtrak açık mavi, 2. açık mavi süs taşı İlk anlamda 1846 John Ruskin, İng. sanat eleştirmeni. Lat aqua marina deniz suyu

Alm Aquavit bir tür alkollü içki Lat aqua vitae hayat suyu

İng aquifer jeolojide su kaynağı § Lat aqua su Lat ferre taşımak

Fr accoupler çift koşmak << OLat *accopulare OLat ad+copulare iki şeyi bağlamak, çift koşmak

Fr/İng acupuncture iğnelerle tedavi yöntemi § Lat acus iğne, sivri şey Lat punctura delme (Lat pungere delmek +ura)

Fr acoustique sese ilişkin, işitsel EYun akoustikós ακουστικός za.a. EYun akoúō ακούω zişitmek +ik-<< HAvr *əkous-yo- HAvr *kous- işitmek

İng acute keskin, sivri uçlu, ani (sancı, hastalık) Lat acutus [pp.] Lat acuere sivrilmek, sivri veya keskin olmak << HAvr *ak-u- HAvr *ak- keskin, sivri

Alm Akkusativ gramerde ismin nesne hali, [bileşik adlarda] i hali Lat accusativus a.a. Lat accusare, accusat- konu etmek, dava etmek +iv-Lat ad+causa konu, dava, neden +are

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.