*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,109 madde altında toplam 31,454 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4458 adet kelime arandı.
Son arananlar: pis, tehevvür, Kerpeten, Baba, tahfif.

Son güncelleme: 22 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr axiome matematikte ispatı gerekmeyen ilke EYun aksίōma αξίωμα zvarsayılan, değer verilen, a.a. EYun aksióō αξιόω zsaymak, değer vermek, onurlandırmak +ma(t)

Fr action 1. eylem, edim, icraat, 2. hisse senedi << Lat actio eylem Lat agere, act- yapmak, eylemek, icra etmek, harekete geçirmek +ion << HAvr *ag- gütmek, sürmek

İng axolotl Meksika göllerinde yaşayan semendere benzer sürüngen Nah axolotl a.a.

Fr/İng axon/axone sinir hücresinin sinirsel uyarıyı ileten uzantısı EYun áksōn άξων zeksen

§ Ar ˁaks عكس zzıt, karşıt Ar ˁamal عمل zeylem

Sogd χşām akşam, akşam yemeği ≈ Ave χşapn akşam veya gece ≈ Sans kşapā क्षप् zgece

<< ETü aġtar- devirmek, altını üstüne çevirmek ETü aġ- yukarı kalkmak +tAr-

Fr actif eylemli, etkin << Lat activus a.a. Lat agere, act- yapmak, eylemek +iv-

YLat actinium radyoaktif bir element (İlk kullanım: 1899 André-Louis Debierne, Fr. kimyacı .) EYun aktīs, aktîn- ακτīς, ακτῖν- zışın, şua

Fr/İng activation etkin ve eylemli hale getirme Fr activer etkinleştirmek +ion

Fr activité eylemlilik, etkinlik Lat activitas Lat activus eylemli +itas

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.